Vakmanschap. Kwaliteit.
Specialisme. Co-creatie.

Veiligheid. Vertrouwen.
Professionele distantie.

 

Zoveel deuren, zoveel sleutels.

Door diversiteit in ervaring, werkwijze en specialismen van de coaches, biedt CoachCompanen de juiste match.

logo CoachCompanen

De duurzame wendbaarheid van individuen, teams en organisatie wordt slechts beperkt beïnvloed door de ontwikkeling van hard- of soft skills. De essentie ligt in de laag daaronder: het niveau van overtuigingen, geëigende patronen, identiteit, zingeving en angsten.
Zelfsturing, zingeving, wendbaarheid en weerbaarheid krijgen vorm door te leren reflecteren, feedback te kunnen geven en ontvangen en richting te geven aan het eigen functioneren.
Dit is bij uitstek het terrein van coaching en intervisie – het terrein van CoachCompanen.

Missie

Onze missie is om mensen en teams binnen een organisatie te begeleiden in het ontwikkelen van hun wendbaarheid, hun weerbaarheid en hun autonomie.
Uitgangspunt is een duurzaam (blijvend) effect. Wij werken daarbij vanuit de context van de specifieke organisatie, opdat het ontwikkelen hand in hand gaat met het toepassen in de dagelijkse praktijk én met de ontwikkeling van de organisatie als geheel.

Kernkwaliteit

CoachCompanen bestaat uit hoog-gecertificeerde en zeer ervaren coaches. Zowel ons kernteam als onze partners zijn organisatie-sensitief: als geen ander herkennen wij wat er speelt, denken wij mee vanuit de bredere context van de organisatie en creëren wij synergie tussen de diverse ontwikkelingen en interventies.
Op deze wijze bedden wij onze specifieke waarde als coach in in de context van de organisatie.

Maatwerk

De kern van ons aanbod bestaat uit een bewezen aanpak op het terrein van individuele coaching, teamcoaching en intervisie.
Wij kunnen daarbij putten uit een diversiteit aan vormen; naast coaching en intervisie zetten wij onder meer workshops, trainingen en psycho-educatie in.
Wij vertalen deze aanpak naar een voor de organisatie passend format – waarbij de intensiteit, diephang en reikwijdte afhangt van de vraag en de beschikbare middelen. 

Samenwerking

CoachCompanen is een samenwerkingsverband van zelfstandige beroepscoaches.
Wij werken samen vanuit een gedeelde visie en een onderscheidende aanpak.
Daarmee bundelen wij de professionaliteit en het ondernemerschap van ervaren beroepscoaches  … en bieden u het gemak van één aanspreekpunt en één consistent plan.
Door deze samenwerking ontzorgen wij u ook ten aanzien van alle praktische zaken, zoals facturering, privacy en overige voorwaarden. 

Onze aanpak: samen werken aan optimale impact.

Onze aanpak onderscheidt zich op drie terreinen van de “klassieke” inzet van coaching.
Wij nemen de context van uw organisatie mee, wij komen in co-creatie tot een samenhangende aanpak en wij brengen met u coherentie aan tussen alle lopende plannen en initiatieven.
Ons commitment is dat u op deze wijze effectiever, efficiënter en slagvaardiger werkt aan de wendbaarheid, de weerbaarheid én de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Het team

Bij CoachCompanen werken vijf hoog-gecertificeerde en zeer ervaren coaches. Als geen ander zijn wij in staat om op te merken wat er speelt, mee te denken met onze opdrachtgever en met een passende oplossing bij te dragen aan de ontwikkeling van individu, team en organisatie.
Deze coaches hebben ervaring in (team-)coaching, intervisie en training; daarnaast hebben zij veel ervaring met coaching binnen de context van veranderende organisaties.
Wij hebben elk ons eigen specialisme, we kennen de grenzen van ons kunnen en we kennen óók de grenzen van ons vak.

Bij vragen en opdrachten waar aanvullende expertise nodig is maken wij gebruik van specialisten op diverse terreinen. Dit betreft zowel trainers, acteurs en coaches als HR-professionals, organisatieadviseurs en change-managers.

Naast onze affiniteit met en ervaring rondom duurzaam wendbaar zijn en persoonlijk leiderschap hebben we allen een eigen specialisme:

portret Lidwien Kamp
Lidwien Kamp is Master Practitioner (EIA-EMCC); als bestuurslid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) heeft zij bijgedragen aan de ontwikkeling van het vak. Daarnaast is Lidwien Supervisor en begeleidt ze Intervisiegroepen. Lidwien is organisatie-sensitief: ze snapt hoe mensen (samen) werken.

De individuele coaching van Lidwien is gericht op persoonlijk leiderschap, persoonlijke effectiviteit en mentale weerbaarheid.
Lidwien kan goed luisteren en hoort vooral ook wat er niet gezegd wordt. Ze spiegelt op empathische wijze en weet de kern te raken. Kernbegrippen voor haar zijn balanceren, flexibiliteit en authenticiteit, met aandacht voor de context. Ze is zeer betrokken en weet daarbij de juiste distantie te behouden. Lidwien denkt mee op organisatieniveau en begeleidt voornamelijk individuen en intervisiegroepen.

Charlotte van den Wall Bake is Senior Practitioner (EIA-EMCC) en was tot voor kort voorzitter van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).
Ze is geregeld dagvoorzitter, geeft lezingen en schrijft boeken over mens, organisatie en ontwikkeling.
Charlotte richt zich met name op vragen rondom gedragsverandering.

Daarbij gaat het ondermeer om zelfvertrouwen, reflectieve vaardigheden, samenwerken (ook bij weerstand en veranderingen) en communicatie.
Charlotte is warm, aandachtig, bevlogen en benaderbaar. Ze prikkelt, en staat stevig in haar schoenen. Ze biedt geen pasklare oplossingen, maar laat ontdekken hoe mensen zelf aan de slag kunnen. Het resultaat hiervan is dat mensen, teams en organisaties in beweging komen én blijven, met direct merkbare positieve consequenties.
Charlotte begeleidt teams en individuen.

portret Lidwien Kamp
portret Lidwien Kamp

Charlotte van den Wall Bake is Senior Practitioner (EIA-EMCC) en was tot voor kort voorzitter van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).
Ze is geregeld dagvoorzitter, geeft lezingen en schrijft boeken over mens, organisatie en ontwikkeling.
Charlotte richt zich met name op vragen rondom gedragsverandering.

Daarbij gaat het ondermeer om zelfvertrouwen, reflectieve vaardigheden, samenwerken (ook bij weerstand en veranderingen) en communicatie.
Charlotte is warm, aandachtig, bevlogen en benaderbaar. Ze prikkelt, en staat stevig in haar schoenen. Ze biedt geen pasklare oplossingen, maar laat ontdekken hoe mensen zelf aan de slag kunnen. Het resultaat hiervan is dat mensen, teams en organisaties in beweging komen én blijven, met direct merkbare positieve consequenties.
Charlotte begeleidt teams en individuen.

portret Lidwien Kamp

Rob de Ruiter is Senior Practitioner coach (EIA-EMCC), organisatie begeleidingskundige en supervisor. Hij heeft ruime ervaring in het bedrijfsleven als leidinggevende en ondernemer, in zowel de profit- als non-profit en in binnen- en buitenland. 
Rob begeleidt organisaties, teams en personen in ontwikkelingsprocessen en (persoonlijke)leiderschapsvragen.

Hij wordt graag uitgedaagd door complexe, schijnbaar onoplosbare vraagstukken. Verder richt hij binnen bedrijven academies in om een optimale leer- en ontwikkelingsomgeving te creëren. Rob is positief confronterend, hij kan op alle niveaus werken en meedenken en gaat al vragend op zoek naar de echte kern van de vraag. Zijn insteek is dat je elk vraagstuk samen oplost in co-creatie en in relatie met de gehele context. Hij vraagt daarbij concrete inzet en betrokkenheid van de klant. Niet de wijsheid in pacht hebbend, verbindt hij zijn eigen kennis en ervaring met die van de klant, om stap voor stap een duurzaam en breed gedragen pad uit te zetten.

Nicole Koot is Master Certified Coach (ICF). Door 15 jaar ervaring in het bedrijfsleven, op zowel uitvoerend als managementniveau, begrijpt ze welke krachten er spelen binnen een organisatie, en waar iemand tegenaan kan lopen.
Nicole is ervaren in coachvragen op het terrein van persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling.

Nicole is van mening dat je vanuit verbinding met de klant alles kunt zeggen; vandaar dat men haar kent als iemand die naast empathisch ook confronterend kan zijn en scherpe feedback kan geven zonder mensen te veroordelen.Klanten beschrijven Nicole als empathisch, analytisch, resultaatgericht, gepassioneerd en vast van plan het verschil te maken. Nicole begeleidt individuen en teams en biedt ook trainingen aan.

portret Lidwien Kamp
portret Lidwien Kamp

Nicole Koot is Master Certified Coach (ICF). Door 15 jaar ervaring in het bedrijfsleven, op zowel uitvoerend als managementniveau, begrijpt ze welke krachten er spelen binnen een organisatie, en waar iemand tegenaan kan lopen.
Nicole is ervaren in coachvragen op het terrein van persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling.

Nicole is van mening dat je vanuit verbinding met de klant alles kunt zeggen; vandaar dat men haar kent als iemand die naast empathisch ook confronterend kan zijn en scherpe feedback kan geven zonder mensen te veroordelen.Klanten beschrijven Nicole als empathisch, analytisch, resultaatgericht, gepassioneerd en vast van plan het verschil te maken. Nicole begeleidt individuen en teams en biedt ook trainingen aan.

portret Lidwien Kamp
Mona Oosterwijk is Master Practitioner (EIA-EMCC); daarnaast is zij mentor en assessor voor coaches die zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Mona is analytisch, no-nonsense en legt snel de vinger op de zere plek. Niet bang om kritische vragen te stellen doet zij dat op haar eigen wijze: met respect voor organisatie èn medewerker, in mildheid en het liefst met gebruik van humor.

Mona is gespecialiseerd in coaching bij vraagstukken rondom loopbaan, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.
Door haar ‘professionele nabijheid’ is zij in staat om op basis van gelijkwaardigheid in korte tijd het beste in mensen naar boven te halen.
Zij hanteert Dialoog, Bewustwording en Zelfverantwoordelijkheid als kernwaarden. Mona begeleidt met name individuen.