Wendbaarheid. Weerbaarheid. Van concept naar actie. 

Door een QuickScan een gedeeld beeld: Kansen en prioriteiten!

Onze QuickScan richt zich niet op “goed of fout”.

Wij zoeken naar kansen en prioriteiten – van Quick Win tot duurzame ontwikkeling.

Hoe bouwt U aan wendbaarheid en weerbaarheid?

 

logo CoachCompanen

In gesprek over wendbaarheid

Elke organisatie is uniek. Voor de één komt de behoefte aan wendbaarheid voort uit snelle technologische ontwikkelingen, voor een ander uit veranderende wet- en regelgeving en voor een derde uit een snel veranderende concurrentiepositie of maatschappelijke ontwikkelingen.
Tegelijkertijd geldt voor elke organisatie: de wendbaarheid en weerbaarheid van individuen bepalen altijd het tempo en soms ook de richting van de ontwikkeling van de gehele organisatie.

De sleutel tot deze duurzame wendbaarheid van individuele professionals en teams ligt soms in de ontwikkeling van hard- en softskills, maar véél vaker op het niveau van overtuigingen, geëigende patronen, samenwerking, identiteit, zingeving en angsten.

Waar te beginnen? Wat is voor uw organisatie een reële route naar transformatie?
Daarover gaan wij graag in gesprek.

Om deze dialoog effectief te richten op ontwikkelkansen, hebben wij een gestructureerd en onderbouwd  instrument ontwikkeld: de QuickScan Ontwikkeling Wendbaarheid.

De QuickScan “Ontwikkeling Wendbaarheid”

Zes dimensies van wendbaarheid: naar concrete acties.
Uitgangspunt voor de opzet van deze QuickScan is de definitie van wendbaarheid die CoachCompanen hanteert:
Wendbaarheid is het vermogen om tijdig en adequaat om te gaan met veranderingen en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan zowel de ontwikkeling van de organisatie als aan het eigen welzijn.

In de QuickScan gaan wij in op elk van deze zes dimensies van wendbaarheid – én op de huidige betrokkenheid bij de organisatie. Daarbij is de QuickScan een kwalitatieve tool: wij streven niet naar een “absolute” benchmark of een oordeel over wendbaarheid, maar naar het aanscherpen van het beeld binnen de organisatie bij de belangrijkste kansen om de wendbaarheid van teams en individuen gericht te ontwikkelen – en de barrières die daarbij in de organisatie aanwezig zijn.

Op grond van deze scan kunnen wij met u de dialoog over “transformatie” binnen de organisatie voorzien van prioriteiten en deze prioriteiten vertalen in concrete acties.

Maatwerk.
Zoals gezegd: elke organisatie is uniek. Daarnaast is elke organisatie al onderweg op een pad van ontwikkeling. Wij kunnen de QuickScan desgewenst ook uitbreiden met vragen over de onderwerpen die in uw specifieke situatie van belang zijn, en daarmee de dialoog nog verder aanscherpen.

Follow-up.
Wij hebben onze QuickScan zeer bewust vormgegeven als een laagdrempelige manier om de dialoog over de ontwikkeling van uw organisatie en uw mensen richting te geven.
Geen uitgebreide statistische analyses, maar heldere observaties en aanknopingspunten. Geen oordeel over de huidige situatie, maar mogelijke prioriteiten en acties.

Na de terugkoppeling van de belangrijkste observaties faciliteren wij een begeleide dialoog binnen de directie, het team of de afdeling. Op deze wijze ontstaat er een gedeeld beeld over wat er goed gaat, en op welke dimensies concrete verbeteringen te behalen zijn.

Op grond van de bewustwording binnen het team, kunt u als opdrachtgever accenten leggen in de ontwikkeling van wendbaarheid en weerbaarheid van individuen en teams. Uiteraard denken wij daar waar gewenst graag over mee.

 

“Wil je zonder omwegen in gesprek over het thema wendbaarheid en zijn facetten, dan is dit een handige tool!”

Strategie en Organisatieontwikkeling, Top-4 gemeente

 “Een mooi compacte en doelgerichte vragenlijst waardoor – mede door jullie plezierige wijze van terugkoppeling- de juiste onderwerpen op tafel kwamen.”

Adviseur HR van een groot advocatenkantoor

Wat is de QuickScan “Ontwikkeling Wendbaarheid”?

De opzet is simpel: Een vragenlijst die ieder teamlid invult.
De investering in tijd bedraagt slechts 10 tot 20 minuten.

De vragen in deze vragenlijst worden gerelateerd aan zes dimensies:

  • Handelingsvermogen
  • Tijdigheid van aanpassingen
  • Zijn interventies adequaat?
  • Veranderingen in context
  • Bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie
  • Borgen van het eigen welzijn en ontwikkelperspectief.

Daarnaast omvat de vragenlijst een aantal vragen over de huidige betrokkenheid van het teamlid bij de organisatie.

In onze terugkoppeling focussen we op de kansen en bedreigingen voor de organisatie.
Daarbij presenteren wij onze observaties op de verschillende dimensies – zonder een absoluut oordeel of een  kwantitatieve vergelijking met andere organisaties. Op deze manier blijven we weg bij goed of fout, en leiden de dialoog naar prioriteiten en mogelijke interventies die bijdragen aan de wendbaarheid van de organisatie en de teamleden.