Let’s get digital

Nieuwsgierigheid. Verdieping. Leren van anderen.

Wij delen graag onze én andermans inzichten.

logo CoachCompanen

 

 

Algemeen bekend is dat verandering heden ten dage de constante is. De voortdurende digitale ontwikkelingen vormen hierin een belangrijk aspect. ‘Let’s get digital’ klinkt als een uitnodiging, maar een uitnodiging is iets waar je ook nee tegen kan zeggen. En dat is ‘digitaal worden’ al lang niet meer!

Digitaliseren vraagt om continu leren

Door de digitalisering veranderen organisaties, veranderen klantbenaderingen, veranderen digitale interne processen en daarmee verandert ook de rol van medewerkers. Lange tijd dacht men dat dit vooral de IT-ers zou treffen; digitalisering treft echter alle medewerkers. Daarmee zeggen we niet dat iedereen persé techneut moet zijn, maar wel dat van alle medewerkers wordt verwacht dat ze meegaan met de technologische ontwikkelingen.

Waar wij in 1992 nog ‘en masse’ zeiden: “een telefoon mee op zak, waarom zou ik, ik heb er thuis toch een”, is er nu niemand meer die zonder telefoon op pad gaat. Eeh telefoon? Een complete computer dragen wij met ons mee.

Dit betekent dat medewerkers werken in een omgeving die steeds aan verandering onderhevig is en en die veel onzekerheden met zich meebrengt. En waar toch beslissingen genomen moeten worden. Gebaande paden bestaan niet meer en de kans is klein dat die weer opnieuw ontstaan. Zo krijgt de term continu leren een nieuwe dimensie.

Continu leren waarbij een geregeld een appel gedaan wordt op onze identiteit en de standaard patronen die we opgebouwd hebben. Medewerkers hebben een dagelijkse flexibiliteit te bewerkstelligen.

Twee aspecten willen we hieruit expliciet naar voren halen. Als eerste het omgaan met onzekerheden en als tweede ‘data versus gevoel’

Omgaan met onzekerheden

Bij digitalisering is omgaan met onzekerheden belangrijk. In bepaalde situaties hebben medewerkers keuzes te maken op momenten dat nog niet alle parameters bekend zijn; duidelijke patronen zijn pas achteraf zichtbaar: reageer je dan pas dan ben je te laat. Dit brengt dus onherroepelijk met zich mee dat er situaties zullen zijn waarbij men zegt: met de informatie van nu had ik toen andere keuzes gemaakt.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toelatingscriteria zoals ze voor de Stint gebruikt zijn; de Stint was in zijn vorm een nieuw type vervoersmiddel op de weg. Men had hiervoor nog geen criteria opgesteld, toch moesten ambtenaren er een mening over geven.

Dit is niet te voorkomen. Op zo’n moment geen keuzes maken, mondt uit in stilstand en stilstand is vaak gelijk aan achteruitgang.

Belangrijk wordt het om snel te schakelen én acties en evaluaties snel en kort-cyclisch te maken.

Data versus gevoel

Met de digitalisering wordt data belangrijker. Ze zijn makkelijker te destilleren dus er zijn steeds meer data beschikbaar; reden waarom vaak de term ‘big data’ wordt gebruikt. Ook hier zal de medewerker zich opnieuw tot moeten verhouden. Waar in het verleden beslissingen nog wel eens gemaakt werden op gevoel kan het nu zijn dat de data niet overeenkomen met het gevoel.

Je daartoe verhouden heeft onder andere te maken met je identiteit en overtuigingen.

Het feit dat er iets moet veranderen binnen een bedrijf wordt vaak gesignaleerd door de afdeling IT. Zij merkt als eerste dat het bedrijf technisch meer kan, maar dat de mens – met zijn onzekerheid en al bestaande patronene – de beperkende factor is. Daarom is het belangrijk om in het hele digitale ontwikkelproces de mensen die werken met de gevolgen goed te betrekken.

 

Lidwien Kamp
2 januari 2020

Gerelateerde publicaties

Optimisme

“Optimisme” is een belangrijke factor in het omgaan met veranderingen. Hoe kan je door coaching het optimisme (en daarmee de wendbaarheid) versterken?

Slagen in een netwerkorganisatie

In de veranderende netwerkorganisatie vervullen medewerkers vaak nieuwe, en soms ook meerdere rollen. Hoe creëer je voldoende wendbaarheid?

Wendbaarheid en Psychologisch kapitaal

Matthijs Steeneveld schreef een handzaam boek over
“psychologisch kapitaal”? Wat is dat eigenlijk? Wat zijn de pijlers? Hoe zet je dit in de praktijk in om je wendbaarheid te vergroten?