Leiderschap in een veranderende omgeving

Nieuwsgierigheid. Verdieping. Leren van anderen.

Wij delen graag onze én andermans inzichten.

logo CoachCompanen

Leiderschap in een veranderende omgeving

Dat de maatschappij continue in verandering is, is een feit. Ontwikkelingen gaan snel, wendbaarheid (oftewel flexibiliteit) is een steeds belangrijker begrip. Organisaties werken bewust aan manieren om hun wendbaarheid te vergroten.
Deze ontwikkeling vraagt om een andere soort leiderschap. Ook voor de leider is wendbaarheid een belangrijk issue geworden en daarmee het vermogen om te reflecteren en stil te staan bij wat in deze situatie op dit moment het juiste antwoord is.
Hieronder beschrijven we een aantal aspecten (niet in volgorde van belangrijkheid en allemaal onderling samenhangend) welke essentieel is voor de hedendaagse leider.

Wees nieuwsgierig

Wil je leren en innoveren dan is het van belang om nieuwgierig te zijn. Vragen stellen, andere perspectieven zoeken, meningen horen. En als je het niet begrijpt, vraag dan door.
Krijg je niet echt antwoorden, haal dan niet je schouders op, maar bedenk of je wel de juiste vragen hebt gesteld of hoe je je vraag op een andere manier kunt stellen om wel een antwoord te ontvangen.
Durf dus ook geregeld ‘niet te weten’; oftewel vaar op de expertise van anderen. Meteen een goede reden om je te laten omringen met mensen die goed zijn in wat ze doen; in experts op hun vakgebied.

Stel een richting

Het is wijsheid om als doelstelling een ‘richting’ definiëren; dit in tegenstelling tot een helder omschreven punt. In dit tijdperk van verandering met al onze complexe systemen kunnen doelen moeilijk eenduidig omschreven worden. Een richting bepalen geeft voldoende sturing én biedt de mogelijk om gaandeweg op geleide van de veranderende omstandigheden de koers iets te verleggen.

Presteren doe je samen

Bepaal zoveel mogelijk gezamenlijk de richting die jij met je team op wilt. Hoe meer deze richting een keuze is van iedereen, hoe meer iedereen zich eraan verbindt, des te meer men zich inspant om een goed resultaat te behalen. Laat je teamleden dus weten wat er speelt; neem ze mee in bepaalde overwegingen. En geef hen zelf verantwoordelijkheid en soms zelfs eigenaarschap.

Stuur op willen

Overtuig je medewerkers met een heldere visie en het voorleven van gedrag (leg ze dus geen wetten van bovenaf op, vanuit je macht als leider). Op deze manier creëer je dat mensen willen, dat ze werken vanuit een intrinsieke motivatie. De zingeving van medewerkers zal zo groeien, de betrokkenheid wordt groter.

Wissel van leiderschapsstijl

Al je medewerkers zijn verschillend, elke situatie is steeds weer anders. Jij als leider hebt dus te beschikken over een brede range aan reageerstijlen. Een enkele keer past directief, andere keren faciliterend of juist dienend. En soms is het alleen maar nodig een oogje in het zeil te houden. Train jezelf in vloeiende overgangen van de ene stijl naar de andere.

Experimenteer

De non-stop veranderende omgeving brengt met zich mee dat er continu een mate van onzekerheid is. De standaard van vandaag zal anders zijn dan die van volgende maand. Experimenteren, al lerende ontwikkelen en fouten mogen maken zullen onderdeel -gaan- vormen van het dagelijks werken. We gaan actief leren van falen en succes; ook falen brengt je verder. Immers: niet alle ideeën zullen het halen, maar het is fijn daar snel achter te zijn.

 

Wil jij je ook verder ontwikkelen als “wendbare leidinggevende”?
Bovengenoemde aspecten zijn ontwikkelbaar – van harte welkom wanneer jij daar stappen in wilt zetten!

Lidwien Kamp
1 juni 2020

Gerelateerde publicaties

Optimisme

“Optimisme” is een belangrijke factor in het omgaan met veranderingen. Hoe kan je door coaching het optimisme (en daarmee de wendbaarheid) versterken?

Slagen in een netwerkorganisatie

In de veranderende netwerkorganisatie vervullen medewerkers vaak nieuwe, en soms ook meerdere rollen. Hoe creëer je voldoende wendbaarheid?

Wendbaarheid en Psychologisch kapitaal

Matthijs Steeneveld schreef een handzaam boek over
“psychologisch kapitaal”? Wat is dat eigenlijk? Wat zijn de pijlers? Hoe zet je dit in de praktijk in om je wendbaarheid te vergroten?