Eigen regie: werkelijkheid of utopie ?

Nieuwsgierigheid. Verdieping. Leren van anderen.

Wij delen graag onze én andermans inzichten.

logo CoachCompanen

De AWVN (werkgeversvereniging) onderkent het belang van “eigen regie” voor medewerkers. Tegelijkertijd onderkent de AWVN dat “eigen regie” niet vanzelfsprekend is.

In het webpaper “Eigen regie – utopie of niet”  gaat de AWVN in op de haalbaarheid van “eigen regie” als instrument.

Van belang is dat de AWVN constateert dat de definities van de termen als eigen regie, zelfmanagement, persoonlijk leiderschap, eigenaarschap en zelfregie, zo dicht bij elkaar liggen dat deze termen ‘inwisselbaar’ gelezen kunnen worden.

Daarnaast valt op dat de AWVN deze termen primair gebruikt om de verantwoordelijkheid van de medewerker voor de eigen loopbaan te schetsen; het kernthema is duurzame inzetbaarheid.

Ons valt op dat deze definitie van “eigen regie” daarmee óók naadloos past in de verantwoordelijkheid en het vermogen van van medewerkers om (a) zelf mee te gaan in veranderingen en (b) een bijdrage aan de veranderingen binnen de organisatie te leveren. 

Tenslotte valt op dat de AWVN niet direct hoopvol is: “veel medewerkers nemen een afwachtende houding aan”.

De cruciale vraag: op welke wijze versterk je de “eigen regie” van medewerkers?!?  

Redactie CoachCompanen
31 januari 2020

Gerelateerde publicaties

Agile – kan je dat leren?

Agile is dé manier geworden waarop steeds meer organisaties hun manier van werken inrichten. Hoe verhoudt Agile zich tot persoonlijke ontwikkeling en wendbaarheid van medewerkers?