De kracht van aandacht

Nieuwsgierigheid. Verdieping. Leren van anderen.

Wij delen graag onze én andermans inzichten.

logo CoachCompanen

In de meeste organisaties wordt in toenemende mate een appèl gedaan op de zelfstandigheid van medewerkers. Om die zelfstandigheid te stimuleren is waardering (een van de belangrijkste aspecten van aandacht) van groot belang. Echter veel medewerkers ervaren complimenten als een schaars goed. Het gebrek aan ervaren van waardering is een gemiste kans op wendbare medewerkers!

Iedere medewerker verdient het om gezien te worden. De kans om iemand te complimenteren laten we echter vaak liggen. Het is dus belangrijk om tijd daarvoor te maken. Dit kan in de vorm van een kort praatje bij de koffie, een compliment, een extra taak of een dank-je-wel als iemand een stapje harder loopt om de dag in soepele banen te leiden. Aandacht is een immers een directe voedingsbron voor de motivatie en wendbaarheid van je teamleden.

Gemotiveerde medewerkers zijn productiever, maken minder fouten, hebben het onderling gezelliger, hebben een hogere arbeidsmoraal, zijn loyaler, hebben een lager verzuimpercentage enzovoorts. Dit heeft als logisch gevolg een positieve invloed op de medewerkerstevredenheid en effectiviteit. Wat kun jij doen om hieraan een bijdrage te leveren?

Zorg voor de juiste cultuur

Als geen ander ben jij als leidinggevende in de gelegenheid een bepaalde cultuur neer te zetten. Waar (ondanks werkdruk) ruimte en aandacht is voor elkaar en elkaars welzijn.
Je zult zien, dit ‘betaalt’ zich terug.

Zorg voor ‘maatwerk’

De ene medewerker is de andere niet. Waar de een zijn motivatie haalt uit resultaten, haalt de ander het uit genoemd worden in een bespreking en een derde uit een compliment in de wandelgangen.  Maatwerk dus: bevestig en bekrachtig ieder individueel teamlid op een manier die bij hem of haar past. Zorg daarbij wel dat je het meent, dat je de complimenten ‘in balans’ verdeelt onder de teamleden en dat de ontvanger hem ook echt ontvangt.

Delen

Mensen willen graag laten zien dat hun bijdrage ertoe doet. Geef je medewerkers ruimte hiervoor en wellicht zelfs een publiek. Dit kun je doen door hen een specifieke opdracht te geven en de tijd, ruimte en tools die nodig zijn om dit te realiseren. Bijkomende voordelen: het scheelt jou tijd en mogelijk is het beter afgestemd op de werkprocessen omdat de medewerker hier dichterbij zit. Daarbij is het niet ondenkbaar dat het draagvlak groter is omdat het idee vanuit het team komt in plaats van dat het is opgelegd ‘van boven’.

Doseren

Het is van belang de aandacht te verdelen onder de teamleden. Doe je dit niet dan zal dit opvallen en verbinden mensen hier (wellicht onbewust) conclusies aan. Het is dus zaak dat jij jouw aandacht bewust geeft en bewust verdeeld:

  • Denk ook aan medewerkers die je niet zo vaak ziet;
  • Let erop dat je teamleden die je aardig vindt niet te vaak of te veel complimenteert (omdat het nu eenmaal makkelijker is om een compliment te geven als je iemand leuk vindt);
  • Wees alert dat dit ook andersom kan werken; dat je ervan uitgaat dat die bevriende collega toch wel weet wat je van hem of haar vindt en je een compliment dus inslikt. Niet doen: ook hij of zij verdient jouw aandacht.

Wees specifiek

Een compliment geven kent verschillende varianten; van een heel vet compliment ten overstaan van collega’s tot een stille knipoog. Varieer hierin en geef een compliment extra lading door het specifiek te maken. In plaats van: “Ik heb vandaag lekker met je samengewerkt” kun je hier bijvoorbeeld aan toevoegen: “omdat je een vooruitziende blik had; je gaf me al aan wat ik nodig had voordat ik ernaar kon vragen”. En ook al vind je wellicht dat dit bij de taak van de medewerker hoort, voor hem of haar is jouw gemeende en specifieke compliment een energie-boost! Bijkomend positief effect van die energie is dat de medewerker oplaadt en als gevolg daarvan wendbaarder wordt. Hij kan dus beter tegen een stootje en dat is prettig. Immers het leven gaat niet altijd over rozen. Wanneer iemand kan omgaan met een teleurstelling, zal hij direct aan de slag gaan om het op te lossen en zich op die manier ontwikkelen.

Voor iedereen, ook voor jouw medewerkers, is het belangrijk dat ze het gevoel hebben dat ze van betekenis zijn; dat ze gezien en gewaardeerd worden. Aandacht van hun leidinggevende stimuleert en geeft energie. Toon belangstelling, stel vragen, geef hen de kans om zich te ontplooien, hun successen te delen en geef complimenten. In ruil daarvoor krijg jij gemotiveerde medewerkers. Mooie deal toch?!

 

Redactie CoachCompanen
14 april 2020

Gerelateerde publicaties

Optimisme

“Optimisme” is een belangrijke factor in het omgaan met veranderingen. Hoe kan je door coaching het optimisme (en daarmee de wendbaarheid) versterken?

Slagen in een netwerkorganisatie

In de veranderende netwerkorganisatie vervullen medewerkers vaak nieuwe, en soms ook meerdere rollen. Hoe creëer je voldoende wendbaarheid?

Wendbaarheid en Psychologisch kapitaal

Matthijs Steeneveld schreef een handzaam boek over
“psychologisch kapitaal”? Wat is dat eigenlijk? Wat zijn de pijlers? Hoe zet je dit in de praktijk in om je wendbaarheid te vergroten?