AWVN: 10 stappen naar #eigenregie

Nieuwsgierigheid. Verdieping. Leren van anderen.

Wij delen graag onze én andermans inzichten.

logo CoachCompanen

Eerder (link) beschreven wij dat de AWVN een visie heeft gepubliceerd ten aanzien van “Eigen regie”. Dit begrip is volgens de AWVN inwisselbaar voor veel gebruikte termen als zelfmanagement, persoonlijk leiderschap, eigenaarschap en zelfregie.

Het begrip “Eigen regie”wordt door AWVN primair gebruikt in het kader van Duurzame inzetbaarheid. Zo schetst men de volgende vier sleutelfactoren:

Eigen regie
De mate waarin mensen handelen naar de verantwoordelijkheid die zij voelen, noemen we ‘eigen regie’. Eigen regie en de daaruit voortvloeiende gedragsverandering ontstaan door de volgende vier stappen.
1. Inzicht: meestal ingegeven door urgentie (‘mijn baan gaat verdwijnen’ of ‘ik kan het werk niet meer aan’) of passie (een hobby of droom die iemand aanpakt om een andere weg in te slaan).
2. Intentie: de wil om nieuw gedrag te vertonen en het vertrouwen dit te kunnen én te mogen.
3. Actie: belangrijk hierbij zijn concrete en haalbare doelen.
4. Volhouden: belangrijk hierbij is directe feedback op de stappen die iemand zet om het doel te halen.
Kortom: om tot ander gedrag te komen, moeten mensen bewust of onbewust heel wat stappen nemen.

Wij denken dat “eigen regie” niet alleen in Duurzame inzetbaarheid, maar juist ook in de positie van de medewerker bij organisatieverandering een belangrijke sleutel is.

Daarmee werkt het versterken van persoonlijk leiderschap dus aan twee kanten: Het versnellen van de veranderingen binnen de organisatie, én de duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

De AWVN schetst een “Gedragsmodel”, waarin aspecten als overtuigingen, motivatie en vertrouwen in eigen kunnen een belangrijke rol innemen. Tegelijkertijd zien we in “de 10 stappen naar eigen regie” geen interventies die zich richten op deze belangrijke factoren. (link)

Wij zouden elke werkgever aanraden om juist op deze aspecten gerichte actie te ondernemen. Immers, alle energie die wordt besteed aan processen, procedures en instrumenten wordt pas effectief als het individu hier ook voor open staat.

Redactie CoachCompanen
10 april 2020

Gerelateerde publicaties

Agile – kan je dat leren?

Agile is dé manier geworden waarop steeds meer organisaties hun manier van werken inrichten. Hoe verhoudt Agile zich tot persoonlijke ontwikkeling en wendbaarheid van medewerkers?