Analytische en Emotionele Intelligentie: De juiste balans

Nieuwsgierigheid. Verdieping. Leren van anderen.

Wij delen graag onze én andermans inzichten.

logo CoachCompanen

Artikelen over stress en stress-hantering gaan vaak over het individu in relatie tot de werkomgeving. Maar wat als de spanning van buiten komt en velen treft? Als de organisatie tegelijkertijd wendbaar en weerbaar moet zijn in onzekere omstandigheden?

In de Harvard Business Review (juni 2020) wordt de stress van medewerkers geplaats tegen de achtergrond van de Corona crisis, de snel stijgende werkeloosheid en de maatschappelijke protesten na de dood van George Floyd.

In zo’n situatie is het voor de leidinggevende van het grootste belang is om rekening te houden met de behoeften, angsten en zorgen van medewerkers. Tegelijkertijd is het juist ook in onzekere tijden essentieel dat de leidinggevende de dringende problemen oplost en de kritische beslissingen neemt die nodig zijn om het bedrijf in stand te houden.

Het artikel schetst hoe deze twee aspecten verschillende delen van ons brein activeren: het eerste activeert het empathische netwerk en de tweede het analytische netwerk.

De auteurs stellen dat de meest effectieve leiders beide netwerken gebruiken en in staat zijn snel te switchen tussen beide systemen.

Het goede nieuws is dat dit valt te leren! Bewustwording, oefenen, actief inzetten en situationeel bewust kiezen voor een passende stijl zijn daarbij van belang.

 

Het is duidelijk dat er niet één goede of slechte stijl is – we hebben beide accenten nodig. Juist het adequaat op het juiste moment inzetten van, het snel kunnen switchen tussen en het balanceren van deze beide systemen maakt een leidinggevende effectiever.

 

Redactie CoachCompanen
28 juni 2020

Gerelateerde publicaties

Agile – kan je dat leren?

Agile is dé manier geworden waarop steeds meer organisaties hun manier van werken inrichten. Hoe verhoudt Agile zich tot persoonlijke ontwikkeling en wendbaarheid van medewerkers?

Veerkracht

Onderzoek toont aan dat veerkracht ontwikkelbaar is, en dat veerkracht de duurzame inzetbaarheid van medewerkers versterkt. Belangrijk: veerkracht en weerbaarheid dragen bij aan het verandervermogen van de organisatie!